خدمات فنی مهندسی در شرکت مهندسین مشاور ژیکان طرح و توسعه در سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

۱.مشاوره و برنامه ریزی ۲.دپارتمان سازه

۳.دپارتمان معماری

******************************

که دپارتمان معماری شامل موارد زیر می باشد:

*طراحی داخلی

*طراحی نما *طراحی فضای سبز

*ویلاسازی *جواز شهرداری

ما چه کارهایی انجام می دهیم؟

نحوه شروع کار در ژیکان

fa_IRPersian