پروژه های ما

پروژه های شرکت مهندسین مشاور ژیکان طرح و توسعه در پنج رده دسته بندی می شود:

1.تجاری  2.مسکونی  3.خدماتی-اداری 4.ویلایی  5.صنعتی

پروژه های تجاری

ساختمان اداری کارخانه

ساختمان اداری کارخانه … Read More

ساختمان مسکونی_تجاری

عنوان پروژه: ساختمان مسکونی_تجاری کارفرما: جناب آقای مجیدی عنوان خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: تهران 1394   … Read More

ساختمان تجاری

عنوان پروژه: ساختمان تجاری_اداری کارفرما: جناب آقای حدادی خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: تهران 1395     … Read More

پروژه های مسکونی

پروژه های خدماتی_اداری

طراحی داخلی

سالن بیلیارد

عنوان پروژه: سالن بیلیارد مجتمع تجاری سارینا2 کارفرما:گنجینه آتیه خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: کیش 1398 … Read More

پروژه های ویلایی

پروژه های صنعتی

ساختمان نگهبانی

  عنوان پروژه: ساختمان نگهبانی کارفرما: شرکت ایمن خودروشرق خدمات:طراحی و نظارت زمان و مکان:خراسان رضوی 1399

آشپزخانه مرکزی و سلف کارکنان

عنوان پروژه: آشپزخانه مرکزی وسلف کارکنان کارفرما: مرکز تحقیقات وزارت دفاع خدمات: طراحی ونظارت زمان ومکان: تهران1394 … Read More

کارخانه تولیدی

عنوان پروژه: کاخانه تولیدی کارفرما: جناب اقای انصاری خدمات: طراحی و نظارت زمان ومکان: تهران 1399   … Read More

fa_IRPersian