پروژه های ما

پروژه های شرکت مهندسین مشاور ژیکان طرح و توسعه در چهار رده دسته بندی می شود:

1.تجاری 2.مسکونی 3.خدماتی-اداری 4.ویلایی5.صنعتی

پروژه های تجاری

ساختمان مسکونی_تجاری

عنوان پروژه: ساختمان مسکونی_تجاری کارفرما: جناب آقای مجیدی عنوان خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: تهران 1394   … Read More

ساختمان تجاری

عنوان پروژه: ساختمان تجاری_اداری کارفرما: جناب آقای حدادی خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: تهران 1395     … Read More

پروژه های مسکونی

پروژه های خدماتی_اداری

سالن بیلیارد

عنوان پروژه: سالن بیلیارد مجتمع تجاری سارینا2 کارفرما:گنجینه آتیه خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: کیش 1398 … Read More

سالن بولینگ

عنوان پروژه: سالن بولینگ مجتمع تجاری سارینا2 کارفرما: گنجینه آتیه خدمات:طراحی_نظارت زمان ومکان: کیش 1398 … Read More

رستوران کلاسیک

عنوان پروژه: رستوران کلاسیک مجتمع تجاری سارینا 2 کارفرما: گنجینه آتیه خدمات: طراحی_نظارت زمان ومکان: کیش1398  … Read More

پروژه های ویلایی

طراحی داخلی

طراحی داخلی

ویلا

عنوان پروژه: ویلا تفریحی کارفرما: جناب آقای مولوی خدمات: طرح_نظارت زمان ومکان: مازندران 1399 … Read More

ویلا

عنوان پروژه: ویلا تفریحی کارفرما: جناب آقای بهلول خدمات: طرح_نظارت زمان ومکان: تنکابن 1399 … Read More

پروژه های صنعتی

طرح توسعه کارخانه

عنوان پروژه: طرح توسعه کارخانه کارفرما: درب و پنجره دیبا عنوان وخدمات: طراحی زمان ومکان: البرز 1394   … Read More

آشپزخانه مرکزی و سلف کارکنان

عنوان پروژه: آشپزخانه مرکزی وسلف کارکنان کارفرما: مرکز تحقیقات وزارت دفاع خدمات: طراحی ونظارت زمان ومکان: تهران1394 … Read More

ساختمان نگهبانی

عنوان پروژه: ساختمان نگهبانی کارفرما: شرکت ایمن خودروشرق خدمات:طراحی و نظارت زمان و مکان:خراسان رضوی 1399 … Read More